Dự án “Chương trình Khí sinh học cho Ngành Chăn nuôi Việt Nam” do Cục Chăn nuôi làm Chủ dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản với sự hỗ trợ kỹ thuật và quản lý từ Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV).
Mục tiêu tổng thể của Dự án: Cải thiện sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn Việt Nam từ các lợi ích thị trường và phi thị trường của việc xây dựng các công trình khí sinh học và phát triển ngành khí sinh học định hướng thị trường.
Các giai đoạn thực hiện:
  • Giai đoạn I bao gồm cả giai đoạn bắc cầu (2003 -2006): Triển khai trên 20 tỉnh và thành phố.
  • Giai đoạn II (2007 – 6/2016): Triển khai dự án trên 55 tỉnh, thành phố.
  • Giai đoạn III (11/2016-12/2020): Triển khai trên 40 tỉnh, thành phố.
Tháng 1/2003 Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hà Lan đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc triển khai dự án hỗ trợ chương trình khí sinh học tại 10 tỉnh, thành phố của Việt Nam giai đoạn 2003-2005. Trong giai đoạn này, Dự án đã triển khai thành công và mở rộng phạm vi thêm 2 tỉnh, thành phố, đồng thời hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 10.000 lên 12.000 công trình khí sinh học. Dự án đã hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 6 tháng. Để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của Dự án, Chính phủ Hà Lan đã tăng khoản hỗ trợ trợ giá cho 6.000 công trình khí sinh học và nâng tổng số công trình khí sinh học xây dựng lên 18.000 công trình vào cuối tháng 1/ 2006.
Năm 2006 được coi là giai đoạn bắc cầu chuyển tiếp từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2. Trong năm đó, một biên bản ghi nhớ đã được ký vào tháng 4/2006 và 7.672 công trình đã được xây dựng và tiền trợ giá được chi trả.
Giai đoạn II kéo dài từ năm 2007 tới tháng 6/2016 với mục tiêu tổng thể là xây dựng một ngành khí sinh học phát triển bền vững tại Việt Nam. Với tổng kinh phí Dự án: 14.48 triệu Euro gồm vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan; vốn đối ứng trưng ương và tỉnh, các nguồn bổ sung từ các nhà tài trợ khác và bán giảm phát thải khí nhà kính. Dự án đã triển khai hoạt động trên 55 tỉnh/thành với tổng số 133.034 công trình được hỗ trợ xây dựng.
Giai đoạn III bắt đầu từ tháng 11/2016 và sẽ kết thúc vào 31/12/2020 với tổng kinh phí 7.8 triệu Euro gồm vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài không hoàn lại từ quỹ Endev thông qua tổ chức phát triển Hà Lan SNV và vốn từ thu bán tín chỉ các bon theo cơ chế tiêu chuẩn vàng tự nguyện từ năm 2013.
Chiến lược thực hiện:
Giai đoạn I và II: Tập trung hỗ trợ tài chính hộ dân xây dựng và lắp đặt công trình khí sinh học. Giai đoạn III: Tập trung thúc đẩy thị trường khí sinh học ở góc độ vừa kích cầu vừa đảm bảo các doanh nghiệp khí sinh học, tổ thợ xây-lắp đặt cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khí sinh học chất lượng cao cho hộ dân chăn nuôi trong xử lý chất thải chăn nuôi.
Đối với các chiến lược phát triển của Chính phủ và ngành, nội dung và mục tiêu của Dự án sẽ đóng góp vào các mục tiêu chương trình cụ thể như sau:
Luật Môi trường năm 2014 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:
Nhằm bảo vệ môi trường chung, từng ngành phải triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, trong đó xử lý môi trường chất thải chăn nuôi là trọng tâm trong hoạt động bảo vệ môi trường của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chiến lược phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008. Dự án sẽ góp phần thực hiện một số mục tiêu đề ra trong Chiến lược này như sau:
Điều 1.2: Tổ chức lại sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng gắn sản xuất với thị trường, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện an sinh xã hội, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và vệ sinh an toàn thực phẩm.
Điều 1.d: Các cơ sở chăn nuôi, nhất là chăn nuôi theo phương thức trang trại, công nghiệp và cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm phải có hệ thống xử lý chất thải, bảo vệ và giảm ô nhiễm môi trường.

Hỗ trợ thực hiện Quyết định 3119/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/12/2011:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thúc đẩy ứng dụng công nghệ khí sinh học để xử lý phế thải chăn nuôi sản xuất năng lượng sạch cho người dân nông thôn và đặt mục tiêu xây dựng 500.000 hầm khí sinh học và hàng năm giảm thải 1,46 triệu CO2 quy đổi tương đương 5,99% tổng lượng dự báo phát thải khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi đến năm 2020 tại Quyết định số 3119/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/12/2011 về phê duyệt đề án giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp nông thôn đến năm 2020.
Cả 3 giai đoạn của Dự án đã hỗ trợ xây dựng trên 180.000 công trình, trong đó giai đoạn I là 24.179, giai đoạn II là 133.304 và giai đoạn III dự kiến trên 22.000 công trình (tính đến tháng 6/2020 thực tế đạt 20.349 công trình trong giai đoạn III). Đến hết năm 2020 Dự án giảm phát thải 5,6 triệu tấn CO2 từ tất cả các công trình khí sinh học trong cả ba giai đoạn.
Quyết định số 3194/QĐ-BNN-CN ngày 11/8/2015 ban hành hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, sử dụng công trình khí sinh học nắp cố định, công trình khí sinh học bằng vật liệu composite và quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học làm đệm lót sinh học chăn nuôi lợn, gà:
Dự án khí sinh học mới sẽ cụ thể hóa quy trình sử dụng các công trình khí sinh học bằng gạch và composite vào thực tiễn sản xuất chăn nuôi ở nông hộ và trên cơ sở áp dụng sẽ đánh giá và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển chăn nuôi ở hình thức nông hộ có nhiều thay đổi trong Đề án Tái cơ cấu của ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững được phê duyệt tại Quyết định 984/QĐ-BNN-CN ngày 09/5/2014 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.
Tính đến hết tháng 6/2020, dự án hỗ trợ xây dựng được 177.832 công trình khí sinh học mang lại lợi ích cho 889.160 người, đào tạo trên 1.000 kỹ thuật viên tỉnh và huyện, 1.700 đội thợ xây và thợ lắp đặt khí sinh học và tổ chức trên 140.000 ngàn hội thảo tuyên truyền và tập huấn cho hàng trăm ngàn người sử dụng khí sinh học. Dự án đã phát hành trên 3 triệu tín chỉ các bon theo cơ chế tiêu chuẩn vàng tự nguyện và trên 2,9 triệu tín chỉ các bon đã được bán ra thị trường các bon toàn cầu thu về doanh thu khoảng 160 tỷ đồng để tái đầu tư vào các hoạt động của Dự án.
Dự án đã được trao giải nhất Năng lượng toàn cầu năm 2006 tại Brussel, Bỉ. Đây là giải thưởng danh giá trao cho các dự án được ghi nhận là có đóng góp to lớn trong việc giảm thiểu hiện tượng nóng lên của trái đất.

Năm 2010, Dự án được trao giải thưởng Năng luợng bền vững Ashden tại Luân Đôn cho những nỗ lực phổ biến công nghệ Khí sinh học trong nước trên diện rộng với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống cho người nông dân Việt Nam.

Năm 2012, Dự án một lần nữa được giải thưởng “Vì con người” của Diễn Đàn Năng lượng Thế giới 2012 tại Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.