Latest Post

Quyết tâm thay đổi của một hộ dân vùng Tây Bắc Trách nhiệm Kỹ thuật viên khí sinh học huyện Thăng Bình, Quảng Nam

Thêm diễn đàn cho người mua tín chỉ giảm phát thải của Việt Nam
 
Với xu hướng gia tăng của các mối quan tâm liên quan tới việc mua bán các sản phẩm xanh trên thế giới. Trang web uy tín về các sản phẩm xanh www.directgreen.net đã đăng tải các thông tin về dự án để thế giới biết tới và đóng góp cho dự án khi quyết định mua tín chỉ các bon của dự án.
 
20/02/2014 19:00

Các dự án xanh và phát hành tín chỉ giảm phát thải được đăng tải đầy đủ hình ảnh và thông tin tại đây: http://www.directgreen.net/projects/ . Người mua và người bán được kết nối tại trang web này bằng mối quan tâm về sự phát triển xanh và bền vững.

Diễn đàn thông tin này có uy tín lớn trên thế giới trong việc đưa ra các lựa chọn và thông tin minh bạch, chính xác về các dự án phát triển trên thế giới. Họ đưa ra các tiêu chí rõ ràng và khắt khe trong việc chọn lựa giới thiệu các dự án tại đấy.  Để có thể hỗ trợ Dự án Khí sinh học Việt nam, người mua có thể xem thông tin tại: http://www.directgreen.net/projects/the_biogas_program_for_the_animal_husbandry_sector_of_vietnam/.